Đinh dù

Kim bấm No.10 MAX

Giá:1350 vnd /Hộp (giá phân phối)

Kim bấm No.3 MAX

Giá:2850 vnd /Hộp (giá phân phối)

Phân phối Đinh ghim 9.5*10mm

Giá:15,500vnd / Hộp