Phân phối Đinh ghim 9.5*10mm

Giá:12,800vnd / Hộp

Tênhàng:Đinh ghim 

Quycách:9.5*10mm

500pcs/Hộp

màu:Nicken