Phân phối xiên tre

Giá:24,800/KG 

Phân phối tăm xiên tre

Quy cách:

2.5mm*15cm

2.5mm*18cm

2.5mm*20cm