Phân phối tăm tre tiệt trùng

Giá:125,000/bịch (9000 cây)

 

 

 

 

 

 

Phân phối tăm tre tiệt trùng