Phân phối đũa tre 5.5mm*18cm

Giá:3,000 ₫/bịch

 

Phân phối đũa tre.

Quy cách:

5.5mm*18cm

24 đôi/bịch