đũa tre 5.5mm*18cm

Giá:125 ₫/Đôi 

đũa tre.

 

Quy cách:

5.5mm*18cm